Wednesday, 07 Oct 2015

Registrul de bani personali

E-mail Print PDF

Articolul 1 Se aprobă modelul şi conţinutul registrului de bani personali, prevăzute în anexă.

Articolul 2 Operatorul economic are obligaţia constituirii registrului de bani personali prevăzut la art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Articolul 3 Registrul de bani personali, ce are paginile numerotate în ordine crescătoare, se semnează pe ultima pagină de către administratorul operatorului economic sau de către persoana împuternicită de acesta.

Read more...

Masuri pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar

E-mail Print PDF

Art. 1. - (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii; - inclusiv celor in valuta (alin.3)

Read more...

Anunt case de marcat

E-mail Print PDF

Art. 2. - (1) Începând cu data de 1 martie 2015, operatorii economici care au obligaţia, potrivit legii, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale afişează anunţul prevăzut la art. 1 la locul de amplasare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în aşa fel încât să fie vizibil clienţilor.

(2) Operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale în unităţi de tip restaurant, bar, discotecă, club şi altele asemenea asigură informarea clienţilor şi prin tipărirea anunţului de atenţionare pe prima pagină a meniurilor pe care le pun la dispoziţia acestora ori prin alte mijloace, astfel încât la fiecare masă destinată clienţilor aceştia să aibă permanent posibilitatea de a citi anunţul de atenţionare.

Anunt conform Ordinului nr.159/16.02.2015

Noi valori pentru diurna si cazare

E-mail Print PDF

Diurna - 17 lei/ zi (maxim 2,5 ori)

Cazare in afara structurilor turistice - 45 lei/noapte

Ordinul 60/2015

Salariul minim / mediu 2015

E-mail Print PDF

Art. 1. - (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 5,781 lei/ora.

(2) Incepand cu data de 1 iulie 2015, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 1.050 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore in medie pe luna in anul 2015, reprezentand 6,225 lei/ora.

Conform HG nr.1091/2014

 Salariul mediu: 2.415 lei

Ajutor Deces - asigurat 2.415 lei; coasigurat 1.208 lei

Valoare punct pensie: 830,20 lei

Legea asigurarilor de stat nr. 187/29.12.2014

Page 1 of 2

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
oferit de Curs BNR