Saturday, 22 Nov 2014

Plafoane intrastat 2014

E-mail Print PDF

Art. 1. - Se aprobă următoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2014: 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Conform Ordin 1042/2013 publicat in MOF 809/19.12.2013.

Noi conditii de piata pentru comercalizarea produselor de panificatie

E-mail Print PDF

Conform Ordinului nr. 392/12.12.2013 piublicat in MOF nr. 786/16.12.2013 se stabilesc condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificaţie pe teritoriul României.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin următorii termeni se definesc astfel:

- produs de panificaţie - produsul - pâine, cornuri, chifle, batoane, minibaghete, franzeluţe, împletituri etc. - obţinut prin frământarea, fermentarea şi coacerea în condiţii adecvate a diferitelor sortimente de făină, utilizate singure ori în amestec, cu apă potabilă, drojdie şi/sau culturi acidolactice, cu ori fără sare iodată, cu sau fără enzime, aditivi alimentari, auxiliari tehnologici, cu sau fără alte adaosuri. Se exceptează de la această definiţie produsele de panificaţie cu umpluturi;

 - aditivi alimentari, auxiliari tehnologici - conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari;

- enzimă alimentară - astfel cum este definită în art. 3 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.332/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare şi de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 258/97.

Art. 3. - Nu se admite prezenţa în compoziţia produselor de panificaţie a coloranţilor, cu excepţia E 150 a-d - zaharuri şi melase caramelizate - la pâinea din malţ.

Art. 4. - La comercializarea produselor de panificaţie neambalate pe teritoriul României, operatorii economici sunt obligaţi să afişeze în structurile de vânzare următoarele elemente pentru asigurarea informării corecte, complete şi precise a consumatorilor:

- denumirea produselor;

- denumirea furnizorului;

- cantitatea netă/bucată;

- preţul de vânzare cu amănuntul, exprimat în lei/bucată;

- preţul pe unitatea de măsură, exprimat în lei/kg;

- ingredientele cu efecte alergene cuprinse în anexa nr. 1f) la Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. Informarea se poate face prin înscrierea pe produs, pe un afiş, anunţ sau în orice altă formă - comunicare verbală -, fără risc de confuzie.

Art. 5. - Produsele de panificaţie neambalate sunt scutite de indicarea datei durabilităţii minimale, având în vedere că, prin natura lor, sunt comercializate în 24 de ore de la fabricaţie.

Art. 6. - (1) Produsele de panificaţie ambalate trebuie să prezinte prin etichetare următoarele elemente pentru asigurarea informării corecte, complete şi precise a consumatorilor:

- denumirea sub care se vinde produsul;

- lista cuprinzând ingredientele;

- cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente;

- cantitatea netă;

- data durabilităţii minimale;

- condiţiile de depozitare sau folosire atunci când acestea necesită indicaţii speciale;

- denumirea sau denumirea comercială şi sediul producătorului ori ale ambalatorului sau ale distribuitorului înregistrat în Uniunea Europeană;

- locul de origine sau de provenienţă dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze confuzii în gândirea consumatorilor cu privire la originea sau provenienţa reală a produsului;

- instrucţiuni de utilizare, atunci când lipsa acestora poate determina o utilizare necorespunzătoare;

- o menţiune care să permită indicarea lotului;

- ingredientele cu efecte alergene cuprinse în anexa nr. 1f) la Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- preţul de vânzare cu amănuntul, exprimat în lei/bucată;

- preţul pe unitatea de măsură, exprimat în lei/kg.

(2) La comercializarea produselor de panificaţie ambalate, operatorii economici sunt obligaţi să afişeze în structurile de vânzare următoarele elemente:

- denumirea sub care se vinde produsul;

- denumirea furnizorului;

- cantitatea netă/bucată;

- preţul de vânzare cu amănuntul, exprimat în lei/bucată;

- preţul pe unitatea de măsură, exprimat în lei/kg.

Art. 7. - (1) Pentru produsele de panificaţie neambalate sunt acceptate scăderi ale cantităţii nete datorate pierderii de umiditate, pe durata de valabilitate, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Pentru produsele de panificaţie provenite din aluaturi precoapte, congelate sau semicongelate, precum şi pentru produsele provenite din ţări membre ale UE sunt acceptate scăderi ale cantităţii nete datorate pierderii de umiditate stabilite de producători sau valabile legal în acele ţări, sarcina probei revenind operatorilor economici care comercializează produsele.

Art. 8. - (1) Produsele de panificaţie se comercializează în unităţi autorizate, cu respectarea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de legislaţia în vigoare. În cazul magazinelor generale, produsele de panificaţie se comercializează în zone de expunere individualizate.

(2) În cazul constatării nerespectării condiţiilor igienicosanitare la transport, manipulare, depozitare, comercializare, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor informează instituţiile responsabile cu atribuţii în domeniu.

Art. 9. - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor efectuează, lunar şi/sau ori de câte ori se impune, controale pe piaţă.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

- aditivi alimentari, auxiliari tehnologici - conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari;

- enzimă alimentară - astfel cum este definită în art. 3 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.332/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare şi de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 258/97.

Art. 3. - Nu se admite prezenţa în compoziţia produselor de panificaţie a coloranţilor, cu excepţia E 150 a-d - zaharuri şi melase caramelizate - la pâinea din malţ.

Art. 4. - La comercializarea produselor de panificaţie neambalate pe teritoriul României, operatorii economici sunt obligaţi să afişeze în structurile de vânzare următoarele elemente pentru asigurarea informării corecte, complete şi precise a consumatorilor:

- denumirea produselor;

- denumirea furnizorului;

- cantitatea netă/bucată;

- preţul de vânzare cu amănuntul, exprimat în lei/bucată;

- preţul pe unitatea de măsură, exprimat în lei/kg;

- ingredientele cu efecte alergene cuprinse în anexa nr. 1f) la Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. Informarea se poate face prin înscrierea pe produs, pe un afiş, anunţ sau în orice altă formă - comunicare verbală -, fără risc de confuzie.

Art. 5. - Produsele de panificaţie neambalate sunt scutite de indicarea datei durabilităţii minimale, având în vedere că, prin natura lor, sunt comercializate în 24 de ore de la fabricaţie.

Art. 6. - (1) Produsele de panificaţie ambalate trebuie să prezinte prin etichetare următoarele elemente pentru asigurarea informării corecte, complete şi precise a consumatorilor:

- denumirea sub care se vinde produsul;

- lista cuprinzând ingredientele;

- cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente;

- cantitatea netă;

- data durabilităţii minimale;

- condiţiile de depozitare sau folosire atunci când acestea necesită indicaţii speciale;

- denumirea sau denumirea comercială şi sediul producătorului ori ale ambalatorului sau ale distribuitorului înregistrat în Uniunea Europeană;

- locul de origine sau de provenienţă dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze confuzii în gândirea consumatorilor cu privire la originea sau provenienţa reală a produsului;

- instrucţiuni de utilizare, atunci când lipsa acestora poate determina o utilizare necorespunzătoare;

- o menţiune care să permită indicarea lotului;

- ingredientele cu efecte alergene cuprinse în anexa nr. 1f) la Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- preţul de vânzare cu amănuntul, exprimat în lei/bucată;

- preţul pe unitatea de măsură, exprimat în lei/kg.

(2) La comercializarea produselor de panificaţie ambalate, operatorii economici sunt obligaţi să afişeze în structurile de vânzare următoarele elemente:

- denumirea sub care se vinde produsul;

- denumirea furnizorului;

- cantitatea netă/bucată;

- preţul de vânzare cu amănuntul, exprimat în lei/bucată;

- preţul pe unitatea de măsură, exprimat în lei/kg.

Art. 7. - (1) Pentru produsele de panificaţie neambalate sunt acceptate scăderi ale cantităţii nete datorate pierderii de umiditate, pe durata de valabilitate, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Pentru produsele de panificaţie provenite din aluaturi precoapte, congelate sau semicongelate, precum şi pentru produsele provenite din ţări membre ale UE sunt acceptate scăderi ale cantităţii nete datorate pierderii de umiditate stabilite de producători sau valabile legal în acele ţări, sarcina probei revenind operatorilor economici care comercializează produsele.

Art. 8. - (1) Produsele de panificaţie se comercializează în unităţi autorizate, cu respectarea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de legislaţia în vigoare. În cazul magazinelor generale, produsele de panificaţie se comercializează în zone de expunere individualizate.

(2) În cazul constatării nerespectării condiţiilor igienicosanitare la transport, manipulare, depozitare, comercializare, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor informează instituţiile responsabile cu atribuţii în domeniu.

Art. 9. - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor efectuează, lunar şi/sau ori de câte ori se impune, controale pe piaţă.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Salariul minim/mediu in 2014

E-mail Print PDF

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,059 lei/oră.

   (2) Începând cu data de 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,357 lei/oră.

Hotărâre nr. 871/2013 din 14/11/2013, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 15/11/2013

 Art.16 Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei.Art. 17. - Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 2.298 lei; b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.149 lei.

Art. 18. - In anul 2014 valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei, conform Legii 340/2013.

Last Updated on Friday, 03 January 2014 06:27
oferit de Curs BNR